RADYKALNY PRZYWÓDCA

Przy­wódcą bardziej radykalnej części został Tomasz Munzer. Ideolog grupy bardziej umiarkowanej, Sebastian Franek, wyrażał idee egalitarne w sposób następujący: „Wspólny nam Bóg stwo­rzył wszystko według siebie, a więc wszystko wspólne, czyste i swobodne. Toteż wszystko wspólne i dobru społecznemu służące jest czys­te, a wyrazy: «rzeczy własne», «dla własnego użytku» i «własność prywatna» dziś jeszcze niemile brzmią w uszach ludzi, którzy mają poczucie przyrodzonej słuszności, którym palec Boży wypisał w sercu, iż wszystkie rzeczy na świecie są wspólne i nie powinny być dzie­lone”.Egalitaryzm Miinzera i chłopskich przywód­ców wojny 1525 roku wyrażony został w tzw. dwunastu artykułach, które były programem walki chłopów niemieckich przeciwko feudałom.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.