PRZEWIDYWANE ZRÓŻNICOWANIE

Przewiduje on także zróżnicowa­nie wynagrodzeń w zależności od wieku oraz rozbudowany „system szacunku” w zależnoś­ci. od rodzaju wykonywanej pracy (praca bar­dziej uciążliwa miała być otaczana większym szacunkiem, być może, aby stworzyć biedniej­szym rekompensatę za łatwiejsze życie bogat­szych członków falansteru). Stoi na stanowisku, że należy sitworzyć hierarchię społeczną przez nadawanie tytułów (książęcych, królewskich itp.) za szczególne zasługi dla falansteru. Nie przewiduje natomiast hierarchii władzy. Wła­dza w falansterze miała przybrać postać szczą­tkową, istotą życia miał stać się brak przymusu.Cechą szczególną koncepcji Fouriera — oprócz interesującego nas tu odejścia od dotych­czasowych koncepcji równości — był kolekty­wizm.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.