PRÓBY POROZUMIENIA

Mimo prób porozumienia z Kościołem waldensi zostali obłożeni klątwą przez papieża Lucjusza III już jako sekta heretycka przez poinad dvva wieki ulegali prześladowaniom inkwizycji. Ze względu jednak na społeczną treść tego ruchu (wspólna własność, odmowa składania przysię­gi, praca fizyczna, wczesnochrześcijańskie za­sady etyczne) walka z nimi napotykała niepo­wodzenia. Pod koniec XII wieku Kościół zorga­nizował wyprawę krzyżową przeciwko waldensom w Langwedocji (zwanym tam albigensa- rni od miasta Albi, będącego ich główną siedzi­bą). Poparcie albigensów przez miejscową lu­dność, włącznie z domem panującym w Lang­wedocji, długo utrudniało krzyżowcom zwycię­stwo.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.