PROBLEM NIERÓWNOŚCI

Problem nierówności społecznej wyszedł poza krąg zainteresowania tradycyjnej myśli społeczno-politycznej. Zarysował się wy­raźnie kierunek empiryczny, zorientowany pra­ktycznie i postulujący badanie rzeczywistość społecznej pod kątem społecznych rozpiętości W ostatnich latach zdaje się on dominować nad tradycyjną ogólną refleksją o nierównościach Potrzeba wyodrębnienia pojęcia merownosci społecznej spośród innych pojęć, takich ja* sprawiedliwość społeczna, zróżnicowanie spo­łeczne, jest bodźcem do rozwazan wokoł kwestii ogólnych i teoretycznych. Rozróżnienie między różnicą a nierównością społeczną jest jednym z częstszych tematów dociekań. W pracach wy­rosłych z tradycji liberalnej rozpowszechniony jest’ pogląd, że nierówności są to różmce społe­czne odnoszące się do dóbr, sytuacji bądz sta­nów rzeczy, które me są nam z jakichś wzglę­dów obojętne, które nas głęboko obchodzą.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.