POZYCJA W SPOŁECZEŃSTWIE

Pozycja, którą każdy zajmie w społe­czeństwie, zależeć będzie jedynie od jego uzdolnień i pracy. Saint-Simon uznaje za najważniejsze zadanie społeczeństwa rozwój produkcji bogactwa, toteż wszystko inne jest podporządkowane temu celowi. Stąd jego „spo­łeczeństwo przemysłowe” jest kierowane przez przemysłowców, których zadaniem jest popra­wa warunków życia robotników. Saint-Simon uważa, że własność typu kapitalistycznego jest własnością uzasadnioną, w przeciwieństwie do własności feudalnej, która powstała przez za­grabienie, ale jednocześnie jest zdania, że formy własności nie są wieczne, nie jest zatem wy­kluczone, że i własność kapitalistyczna ulegnie kiedyś zagładzie. Saint-simonowskie prawo własności zostało przejęte przez cały ruch so­cjalistyczny.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.