POWIĄZANIE Z RUCHEM

Winstanley, związany z ru­chem kopaczy (diggerów), którzy w okresie dyktatury Cromwella zainicjowali ruch wspól­nego uprawiania gminnej ziemi, został ducho­wym przywódcą ruchu o szerszym zasięgu — levellerów, zwolenników równości społecznej. Program ustroju wolności głosi, że własność prywatna i handel są głównym złem ustroju angielskiego, a ich zniesienie przyczyni się do powstania państwa równości i sprawiedliwości społecznej. Autor odróżnia dość ściśle prywatną własność osobistą od wspólnej własności środ­ków produkcji:„Chociaż bowiem zbiornice i sklepy publiczne mają być zaopatrywane w towar z pracy każdej rodziny i na użytek każ­dej rodziny, […] jednakże dom każdego czło­wieka należy do niego, także i sprzęt domowy, i towary, jakie weźmie kto ze zbiornic, będą własnością prywatną”.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.