POSTĘP W STOSUNKU DO SPOŁECZEŃSTWA

W Krytyce. Programu Gotajskiego Marks podkreśla, że zasada „każdemu według pracy” mieści się w prawie burżuazyjnym. Równość w społeczeństwie socjalistycznym wyrażana jest formalnie jako równe wynagrodzenie za równą pracę. Jest to o tyle postęp w stosunku, do społeczeństwa burżuazyjnego, że jednostki przez to, że przestają być członkami klas, co uwypukla ich walor jednostkowy — uczestniczą w wymianie ekwiwalentów nie poprzez rynek , a więc nie według przeciętnej wartości pracy, lecz według jednostkowej wartości pracy. Jest to o tyle przybliżenie do traktowania ludzi jako jednostek, o ile rozbija się ich uwikłania kla­sowe i wprowadza zasadę bezpośredniego ma­terialnego ekwiwalentu za pracę. Nie jest to jednak równość, jaka ma być udziałem jednos- . tek w społeczeństwie komunistycznym.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.