POKAŹNY ZASÓB

Jednocześnie ciągle pokaźny zasób nie zagospodarowanej ziemi, dający szansę jednostkom najbardziej przedsiębiorczym, sku­tecznie rozładowywał przez długi czas’napięcia społeczne powstałe na skutek istnienia możli­wości jaskrawo nierównych. Sytuacja ta sprzy­jała także rozrastaniu się i wzrostowi znacze­nia klas średnich.Dla Tocqueville’a społeczeństwo demokratycz­ne nie było bynajmniej tym, co chciałby naj­bardziej ujrzeć na gruzach systemu arystokra­tycznego, ale analiza demokracji przekonała go, że jest to etap nieunikniony w rozwoju społecz­nym nie tylko Ameryki, ale i państw europej­skich. W pewnym sensie miał on rację, dopiero bowiem sytuacja po pierwszej wojnie światowej wykazała z całą oczywistością, że założenia, na których opierała się koncepcja współczesnego państwa demokratycznego, muszą ulec głębo­kiej modyfikacji.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.