POGLĄDY NA RÓWNOŚĆ SPOŁECZNĄ

Poglądy Arystotelesa na równość społeczną wskazują, że doceniał on rolę pewnych umiar­kowanych form równości w życiu społecznym, ale z pewnością nie uważał tego zagadnienia za naczelne. Uwzględnienie problematyki rów­ności społecznej w rozważaniach o idealnej, formie państwa spowodowane było przekona­niem, że w praktyce politycznej nie sposób zagadnienia równości społecznej pominąć, zawsze bowiem „słabsi są tymi, co szukają równości i sprawiedliwości, możni zaś na to się zupełnie nie oglądają”.Drugi nurt poglądów starożytnych na kwe­stie równości, zazwyczaj krytykowany przez myśl burżuazyjną za „społeczny ekstremizm”, wywodzi się od Platona.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.