PODSTAWOWE WĄTKI W TEORIACH

Trzecim wreszcie — obok poglądów Arysto­telesa i Platona — wątkiem filozofii starożyt­nej, który wywarł wpływ na rozwój pojęcia równości, była myśl stoicka. Stoicy uważali, że wszyscy ludzie są równi wobec natury i wobec prawa, jako posiadający rozum, właściwy tylko i wyłącznie człowiekowi. Nie kwapili się co prawda do wyciągania wniosków praktycz­nych z tej idei. Owo pojęcie natury ludzkiej — jednakiej, wspólnej wszystkim ludziom, było podstawą zarówno chrześcijańskiego, religijne­go pojmowania równości (choć w zmodyfikowa­nej postaci), jak i, podejmowanej zwłaszcza w czasach oświecenia, naukowej analizy tego po­jęcia. Tak więc widzimy, że greckie teorie równości zawierały już podstawowe wątki, które myśl społeczna miała nadal rozwijać aż po dzień dzisiejszy.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.