PODOBNE POGLĄDY

Podobne poglądy zawarł Leszczyński w Roz­mowie Europejczyka z wyspiarzem z Króle­stwa Dumocala, opublikowanej w 1755 roku w języku francuskim (i nigdy w całości nie przetłumaczonej na język polski). Należy ona do modnego wówczas nurtu utopijnych wizji doskonałych społeczeństw. Kreśli tu Leszczyń­ski wizję społeczeństwa, w którym istnieje własność prywatna i ustrój monarchiczny, a pomyślność i zamożność jest raczej rezultatem pielęgnowania cnót moralnych niż daleko idą­cych reform. I tak na przykład mieszkańcy tego kraju wysoko cenią sobie pracę, zarówno boga­ci, jak i biedni, a bogactwo osobiste nie jest miernikiem wartości człowieka. Cechą tego pań­stwa jest pewien rodzaj ekonomicznej sprawie­dliwości, stosowanej przez rządzących w intere­sie wszystkich. Całość nie wychodzi w zasa­dzie poza postulaty, jakie mógł pod adresem rzeczywistości społecznej wysunąć oświecony eks-monarcha.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.