PODOBNA PROBLEMATYKA

Podobną problematykę podejmuje John Gray. Krytykując stanowisko Malthusa, że systemy równościowe zabijają bodźce do pracy, przedsta­wia koncepcję systemu społecznego, w którym równe wynagrodzenie za równą pracę wyzwala bodźce do pracy. Gray w zasadzie był zwolen­nikiem drobnej gospodarki towarowej, ale usi­łował dowieść, że w ramiaich takiej gospodarki można stosować nowoczesną wiedzę technicz- ną. Występował więc przeciw koncentracji własności i za dalszym rozwojem przemysło­wym, był rzecznikiem stopniowych reform. I wreszcie John F. Bray. Nierówność praw jest według niego zawsze wynikiem nierówmości w posiadaniu, wobec czego zniesienie nierów­ności posiadania przywróci równość praw, któ­ra — jak twierdził — jest zgodna z naturą. Bray był rzecznikiem budowy nowego systemu społecznego niejako obok systemu kapitalisty­cznego i liczył na to, że kapitalizm da się w ten sposób powoli wyprzeć i zastąpić przez komunizm.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.