PODJĘCIE PROBLEMU

Fragment ten świadczy, że Engels pojmuje problem nierówności społecznych jako problem nierówności klasowych. Zniesienie klas zapewni zniesienie tych nierówności, które mają klaso­we podłoże, nie zaś wszystkich różnic. Niesłusz­ne wydaje się Engelsowi pojmowanie państwa socjalistycznego jako państwa równości. Marks w Krytyce Programu Gotajskiego pisze: „wraz ze zniesieniem różnic klasowych zniknie sama przez się wszelka wynikająca z nich nierów­ność społeczna i polityczna”.Marks i Engels często podkreślali, że ich prognozy co do funkcjonowania przyszłego spo­łeczeństwa nie wynikają bynajmniej ze szla­chetnego pragnienia, aby było lepiej, lecz z analizy istniejących stosunków społecznych i gospodarczych oraz związanych z nimi ten­dencji rozwojowych. Stąd unikają argumentacji etycznej w opisach społeczeństwa komunistycz­nego (co nie znaczy, że zaplecze etyczne ich poglądów nie istnieje), natomiast używają ar­gumentów ekonomicznych.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.