PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE

Możemy się także w książce Kries- berga zapoznać z poglądami na źródła nierów­ności głoszonymi przez Parsonsa, Lipseta, Dahrendorfa i innych współczesnych socjolo­gów, a także Marksa i marksistów. Możemy wreszcie dowiedzieć się, jakie działania podej­muje się w Stanach Zjednoczonych, aby zmniej­szyć istniejące rozpiętości. Nie uzyskamy jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego — chociaż zróżnicowania społeczne istniały i istnieją powszechnie — część z nich budzi szczególne emocje i jest źródłem niepokojów społecznych. Nie znajdziemy też wyjaśnienia, jaki sens spo­łeczny mają dane o rozpiętościach społecznych w rozmaitych krajach.Przedstawiłam bliżej metodę, jaką posługuje się Louis Kriesberg W swojej analizie porów­nawczej nierówności społecznych, ponieważ jest to metoda powszechnie przyjęta w tego typu pracach. Podejście porównawcze do problema­tyki nierówności społecznych rozpowszechniło się w ostatnich kilkunastu latach.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.