PODEJŚCIE DO PROBLEMATYKI

Powstało wówczas w społe­czeństwach kapitalistycznych szereg instytucji społecznych o socjalistycznym rodowodzie, jak np. planowanie państwowe, nacjonalizacja klu­czowych gałęzi przemysłu. Zakres tych działań nie był w poszczególnych państwach kapitalis­tycznych jednakowy, w sumie stanowiły one jednak znaczne odejście od założeń klasycznego liberalizmu. Interesujące jest porównanie z tego punktu widzenia nacjonalizacji w kilku wybra­nych państwach kapitalistycznych.Podejście do problematyki równości społecz­nej również uległo zmianie. Z chwilą przyjęcia przez państwo kapitalistyczne funkcji kontrole­ra i koordynatora gospodarki i życia społecznego wzrosło zapotrzebowanie na wiedzę o rzeczywis­tych rozpiętościach dochodowych, prestiżowych i innych.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.