PODDANIE KRYTYCE

Poddając krytyce ideę równości zrodzoną w społeczeństwie burżuazyjnym, Lenin jedno­cześnie daje własną, marksistowską interpretację egalitaryzmu: „Jak długo klasy nie zo­stały zniesione, przy każdym rozważaniu o wolności i równości trzeba postawić pytanie: wolność dla jakiej klasy? na jaki mianowicie użytek? równość jakiej klasy z jaką? pod ja­kim mianowicie względem?”Jeżeli jednak zbierzemy wszystkie wypowiedzi Lenina dotyczące równości, okaże się, że uwzglę­dnia on jeszcze inne płaszczyzny oprócz klaso­wej. Wchodzą tu w grę następujące relacje spo­łeczne :między miastem a wsią;między pracą fizyczną a pracą umysłową;między kobietą a mężczyzną;między narodami.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.