PLATOŃSKA KONCEPCJA

Platońska koncepcja społeczeństwa doskonałego została w najwięk­szym stopniu przejęta przez egalitarną myśl plebejską. Niemniej i egalitarna myśl burżu- azyjna doszukuje się czasem u Platona swoich źródeł. Platon uważał, że wykształcenie i rozum dzielą ludzi na nierównych względem siebie, niesprawiedliwe więc byłoby ich równe trak­towanie. Wiara Platona w moralną wyższość ludzi wykształconych stała się — jak sądzi John Plamenatz — jedną z podstaw ukształtowanej znacznie później idei równości szans.Jeżeli przyjąć, że Platon w Państwie opowia­da się za tym, aby rządy sprawowali filozofo­wie, których cechą charakterystyczną jest umi­łowanie prawdy, a nie arystokratyczny rodo­wód, to można zgodzić się z wnioskiem Plamenatza.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.