PAŃSTWO W PRAKTYCE

Społeczeństwo komunistyczne, znosząc podział pracy, zniesie przeciwieństwo między miastem a wsią. Spróbujmy bliżej uzmysłowić sobie, co ten zwrot oznacza. Czy — jak jest w prak­tyce państw wysoko uprzemysłowionych socja­listycznych i kapitalistycznych — będzie to oznaczało likwidację nierówności warunków życiowych w mieście i na wsi, mechanizację pracy w rolnictwie, ruchliwość społeczną ze wsi do miasta? Czy postulat ten oznacza jesz­cze coś więcej, na przykład okresową wzajemną wymianę ludzi pracujących w rolnictwie i prze­myśle? Ta interpretacja zgodna byłaby z postu­latem zniesienia społecznego podziału pracy, tj. podejmowania przez jednostkę rozmaitych ro­dzajów działalności w ciągu życia.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.