ORGANIZACJA KLASY

Zanim jednak zaczęły powstawać pierwsze chrześcijańskie komuny, zręby ideologii prze­jętej później przez plebejskie ruchy komunis­tyczne stworzył Platon, ów arystokrata z ducha, wierzący w zasadniczą nierówność ludzi, róż­niących się rozumem i wykształceniem, nakre­ślił wizję społeczeństwa ściśle podporządkowa­nego władzy sprawowanej przez filozofów. Społeczeństwo to miało z żelazną konsekwencją, racjonalnie „zagospodarowywać materiał ludz­ki” zgodnie z jego wrodzonymi predyspozycja­mi, dając w zamian opiekę i przynależność do wspólnoty. Wszak to od Platona „pochodzi dążność do związania ludzi w rodzaj ula albo kopca termitów, w ścisłą jedność, gdzie jednost­ka ma miejsce tylko jako narzędzie całości. Organizacją klasy najniższej Platon nie zajmu­je się bliżej. Interesuje się tylko urzędnikami i wojskiem.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.