OPARCIE DLA ŻĄDAŃ

Oparciem dla tych żądań były dzieła filozofów o    radykalnych przekonaniach społecznych. Przyjęta od stoików koncepcja „stanu natury” poprzedzającego cywilizacyjny rozwój społe­czeństw, znalazła gorących zwolenników w oso­bach A. Shaftesbury’ego i J. J. Rousseau. Wychodząc z tej przesłanki poddawali oni kry­tyce istniejące stosunki społeczne jako sprzecz­ne z naturą człowieka. Założeniem przyjmowa­nym przez myślicieli burżuazyjnych była przy tym niemożność istnienia społeczeństwa nie opartego na własności prywatnej. Różnie tę tezę interpretowano. Thomas Hobbes twierdził, że stan natury (okres wspólnej własności) miał charakter wojny wszystkich ze wszystkimi i że to właśnie dla zapobieżenia niedogodnościom tej sytuacji wprowadzono własność prywatną, stworzono państwo i głowie państwa przyznano zwierzchnictwo.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.