OKRES UTOPII

Wiek XVI otwiera nową erę w rozwoju my­śli komunistycznej. Powstają pierwsze komuni­styczne utopie, opisy szczęśliwych społeczeństw, pozbawionych własności prywatnej i niedogo­dności życia w społeczeństwie opartym na wy­zysku. Autorzy utopii nie wywodzili się z warstw plebejskich, jednak poglądy, jakie gło­sili, miały źródło we wcześniejszych ideach ko­munistycznych i ruchach plebejskich; z kolei same także wywarły wpływ na dalszy rozwój myśli komunistycznej. Omówimy tu pokrótce egalitarne wątki w kilku utopiach, które wywarły największy wpływ na umysły. Słowo „utopia” jako okre­ślenie gatunku wywodzi się od Tomasza Mo­rusa, który tak nazwał kraj przez siebie opisy­wany. W Utopii nie ma własności prywatnej i to jest podstawą harmonii życia społecznego.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.