OBOWIĄZEK PRACY

Utopianie mają obowiązek pracy zarówno w mieście, jak i na wsi (okresowa wymiana), jednakże pracują po sześć godzin zaledwie, czas wolny poświęcając uprawianiu sztuk pięk­nych, nauki, rozrywce. Mieszkają we wspólnych,obszernych domach, jadają wspólnie przygoto­wane posiłki. Jednostką podstawową jest ro­dzina, ale tylko na wsi rodziny (wielopokole­niowe) mieszkają i jedzą osobno, w mieście każdy budynek zajmuje po kilka rodzin, jadal­nia natomiast jest wspólna. Nie używają pie- niędzy — wszelkie dobra otrzymują bezpłatnie, a nikt nie żąda ponad swoje aktualne potrzeby. Hierarchia prestiżu w społeczeństwie Utopian jest nieskomplikowana i opiera się na trzech wyznacznikach — władzy, religii i wieku. Ze względu na wybieralność większości sprawują­cych władzę oraz na „rotacyjny” charakter prestiżu, opartego na kryterium wieku, elita Utopii nie ima charakteru statycznego.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.