Obciążenia podatkowe

Dowiedzieć się do jakiej grupy podatników będziesz należał. Społeczeństwo wprowadziło podatki w celu finansowania instytucji użyteczności publicznej. Osoby prywatne i firmy są opodatkowane po to, aby można było zgromadzić te fundusze. W tym rozdziale przyjrzymy się podatkom, ich wspólnym formom i wpływowi jaki wywierają na biznes. Na przestrzeni lat społeczeństwo doszło do wniosku, że pewne usługi powinny być świadczone dla wspólnego dobra. Opodatkowanie dostarcza sposobu rozłożenia kosztów na całe społeczeństwo. Niektóre z tych usług mają zakres lokalny, związany z miastem, gminą czy województwem, inne zaś są ogólnopaństwowe. Najbardziej znane to policja i straż pożarna, szkoły, obsługa urządzeń sanitarnych, urzędy państwowe, parki i urządzenia rekreacyjne oraz utrzymanie dróg państwowych. Wykorzystuje się wiele różnych rodzajów podatków aby zgromadzić potrzebne fundusze. Najczęściej stosowane podatki to: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek gruntowy, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT), podatek od obrotu (przychodu) tzw. ryczałt, podatek od działalności gospodarczej płacony na podstawie karty podatkowej, podatek akcyzowy od wyrobów akcyzowych, opłaty skarbowe itp.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.