NOWY SYSTEM

Nowy system wyobrażał sobie jako federację zrzeszeń wytwórczych, produkują­cych i wymieniających na zasadach równości. Nie widział potrzeby absolutnej rówiiości mają­tkowej. Uważał, że zawsze będzie istniał jakiś rodzaj własności osobistej, a różnice charakte­rów ludzkich zawsze będą wytwarzały nierów­ność i różnorodność tej własności.Stanowiska socjalistów ricardiańskich w kwestii równości społecznej łączy pogląd, że równość należy wiązać ze sferą pracy, a’ nie tylko ze sferą podziału, co było charakterystycz­ne dla nurtu plebejskiego. Innymi słowy, socja­liści ricardiańscy, występując przeciw prywa­tnej własności środków produkcji, nie łączyli idei wspólnej własności z ideą równego (jedna­kowego) podziału wytworów pracy. Są pod tym względem mocno osadzonymi w rzeczywi­stości, bystrymi obserwatorami mechanizmów społecznych i można powiedzieć, że to wiedza kształtuje ich przekonania, a nie przekona­nia — wiedzę.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.