NIEUSTANNY ROZWÓJ

Wymaga to nieustannego rozwoju sił wytwórczych. To z kolei będzie wymagało umiany motywacji pracy, wyrażającej się w tym, że praca stanie się autentyczną potrze­bą człowieka. Warunkiem tych przeobrażeń jest podkreślone raz jeszcze — zniesienie podporządkowania człowieka podziałowi pracy.Z analizy przytoczonych fragmentów wypo­wiedzi Marksa i Engelsa wylania się w zasadzie więcej pytań niż odpowiedzi. Toteż lapidarne sformułowanie Marksowskiego modelu równo­ści społecznej, wyodrębnienie jego głównych cech — nadal pozostaje sprawą niełatwą. Są­dzę, że można jednak zaryzykować opinię na­stępującą: dla twórców socjalizmu naukowego równość społeczna to rodzaj stosunków między jednostkami możliwy do osiągnięcia jedynie w komunistycznym społeczeństwie bezklaso­wym, gdzie ludzie wchodzą ze sobą w kontak­ty jako jednostki realizujące swoją indywiduałność i kontrolujące świadomie swój własny rozwój; to takie stosunki, które zapewnić mo­że zniesienie społecznego podziału pracy w do­tychczasowym kształcie i rozwój sił wytwór­czych, realizacja zasady — „od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb”.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.