NIERÓWNOŚCI DOTYCZĄCE WŁADZY

Nierówności dotyczące władzy odnoszą się do różnic w możliwości narzucania swojej woli innym. Będziemy omawiali dwie formy władzy: możliwość nakazania posłuszeństwa innym i mo­żliwość uniknięcia kontroli innych. Władza pierwszego typu daje możliwość pobudzenia lu­dzi do działania […]. Drugą formą władzy jest możliwość odrzucenia poleceń innych ludzi i po­zostania autonomicznym. W pierwszym wy­padku mówimy o problemie partycypacji w kolektywnym podejmowaniu decyzji, w drugim o    prawach i wolnościach obywatelskich”.”  Sprowadzając problematykę nierówności spo­łecznych do kwestii rozpiętości, Kriesberg wierzy, że dane empiryczne pochodzące z róż­nych badań i z różnych lat dadzą w rezultacie możność porównania stopni nierówności na świecie za pomocą wskaźników liczbowych.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.