NIEDOBITKI TWORZĄCE SEKTĘ

Rozpo­wszechniony był w Taborze chiliazm, wiara w rychłe nastanie tysiącletniego Królestwa Bożego na ziemi. Kiedy po paktach praskich (1433 r.) część czeskiej reformacji, nastawiona mniej radykalnie, uznała swe żądania za zaspokojone, lewica ruchu znalazła się w trudnej sytuacji. W 1434 roku w decydującej bitwie zwyciężyły wojska koalicji szlachty, mieszczaństwa i re­formatorów umiarkowanych.Niedobitki taborytów utworzyły w 1457 roku sektę braci morawskich i czeskich, o nastawie­niu pokojowym, dążącą do reform społecznych, pracowitą i dobroczynną. Część z nich przy­wędrowała do Polski, korzystając z tego, że Polska była wówczas krajem cieszącym się tolerancją religijną. Imigranci stanowili środo­wisko krytyczne wobec kościelnej wykładni chrześcijaństwa. Wielu stało się zwolennikami Kalwina, a kolejny rozłam religijny doprowa­dził do powstania sekty braci polskich, czyli arian.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.