NIC DZIWNEGO

Nic więc dziwnego, że myśl burżuazyj- na łączy zazwyczaj Platona z przeciwnikami równości. Do jego idei równości nawiązywały ruchy plebejskie, a tym samym ibyła nie do za­akceptowania na gruncie burżuazyjnych wy­kładni (tego pojęcia. John Plamenatz dopatru­je się u Platona źródeł koncepcji równych szans, jednocześnie pomija te wątki myśli egalitarnej autora Państwa, które aż do XIX wieku nie straciły atrakcyjności dla grup spo­łecznie upośledzonych, a które sprowadzały się do zniesienia własności prywatnej i zaprowa­dzenia czegoś w rodzaju „koszarowego komu­nizmu”, gdzie kosztem wolności — pojęcia ab­strakcyjnego dla ludzi o pustym żołądku — miał zapanować dobrobyt.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.