NATĘŻENIE RUCHÓW

Natężenie ruchów heretyckich przypa da na dwa okresy— od IV doVI wieku n.e. na Wschodzie, od XI do XV wieku na Zachodzie. Wszelkie ruchy heretyckie nawiązywały do myśli filozoficznej i społecznej wczesnego chrze­ścijaństwa, do dzieł myślicieli, którzy głosili konieczność wyrzeczenia się majątków przez bogaczy i zachowywania postawy ascetycznej przez wszystkich wyznawców Chrystusa. Na­wiązania te na ogół ograniczały się do postu­latu spontanicznego działania jednostek głoszą^ cych nowe zasady, w średniowieczu bowiem rozpowszechniona była wiara w to, że działal­nością kaznodziejską można uzdrowić świat.Twórcy ruchu ubogich dążyli raczej do two­rzenia grup żyjących we wspólnocie i ewange­licznym ubóstwie, które by swoim przykładem oddziaływały na zdemoralizowane społeczeń­stwo.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.