NASTĘPNE STADIUM ROZWOJU

Następne stadium w rozwoju pojęcia rów­ności, .społecznej wiąże się z myślą chrześcijań­ską.  W dziejach tej myśli odróżnić można dwa etapy, z których pierwszy był podstawą egali­tarnych żądań ruchów plebejskich. Etapy te wiążą się z przechodzeniem chrześcijaństwa z pozycji religii prześladowanej na pozycje re- ligii panującejj Ojcowie Kościoła — pierwsi chrześcijańscy filozofowie, przejąwszy od sto­ików wiarę w naturalną równośę ludzi i kon­cepcje wieku złotego, traktowali nierówności społeczne jako wynik ludzkiej chciwości i ska­żenia grzechem. I tak na przykład Bazyli Wielki uważał chciwców za sprawców własności pry­watnej.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.