NA GRUNCIE MYŚLI

Na gruncie wczesnośredniowiecznej myśli chrześcijańskiej rozwijały się rozmaite herezje, które — pozostając w opozycji do oficjalnej filozofii Kościoła — w swoich postulatach spo­łecznych uwzględniały zagadnienie doczesnej równości ludzi. Religijny charakter zrzeszeń propagujących nową wykładnię chrześcijaństwa ułatwiał i jednocześnie utrudniał ich oddziały­wanie na masy. Ułatwiał, bowiem „religia była […] w średniowieczu formą, w jakiej przejawia­ły się ideologie wszystkich klas społecznych. Przy jej pomocy reformatorzy mogli nawiązać szeroki kontakt z masami ludowymi. Ona też pozwalała im w oparciu o swobodną interpreta­cję Biblii budować zręby ideologii antyfeudałnej”.Utrudnieniem zaś było to, że religijny cha­rakter średniowiecznych ruchów reformator­skich dawał Kościołowi potężny oręż do walki z nimi — anatemę; uznanie ruchu za herezję pociągało za sobą krwawe prześladowania odstępców.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.