MYŚL SPOŁECZNA

Myśl społeczna Frycza nie obracała się jedy­nie w kręgu dość ogólnych idei nowego po­rządku prawnego. Był on również twórcą  konkretnych rozwiązań problemów społecznych. Jest autorem, propozycji mających na celu likwidację rozpowszechnionego wówczas włó­częgostwa i żebraniny, stworzenie czegoś w ro­dzaju opieki społecznej nad tymi ludźmi i za­pewnienie im pracy. Myśl jego jest już odległa od średniowiecznej akceptacji życia poświęco­nego kontemplacji religijnej. Należy on już do tej epoki, która — powodowana interesem eko­nomicznym rodzącego się kapitalizmu — wydała zdecydowaną walkę wszelkim tzw. ludziom luź­nym.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.