MYŚL SOCJALISTYCZNA XIX WIEKU

Począwszy od rewolucji francuskiej następuje rozwój i różnicowanie się idei komunistycznej, wyodrębnia się nurt socjalistyczny. Krótkie przedstawienie całokształtu przedmarksowskiej myśli socjalistycznej XIX wieku nie jest rzeczą łatwą, ograniczymy się więc tylko do niektórych jej nurtów. Przedmiotem analizy pod kątem wątków egalitarnych będą tu: socjalizm ricar- diański, saint-simonizm, myśl Fouriera, ekspe­rymenty Owena oraz ideologia Gromad Ludu Polskiego.Socjalizm ricardiański — nazywany tak od nazwiska .twórcy tego kierunku, Davida Ricarda, był mocno związany z egalitaryzmem. Przedsta­wiciele jego zajmowali wobec społeczeństwa ka­pitalistycznego postawę krytyczną, ukazując w swoich pracach, jakie skutki społeczne po­woduje ustrój oparty na własności prywatnej.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.