LIBERALNE POJĘCIE

Jak widzimy, liberalne pojęcie równości zwią­zane było ściśle z indywidualistyczną koncepcją wolności jednostek, a oparciem była dla niego oświeceniowa teza o naturalnej równości ludzi. Tak pojęta równość wyrażała się w żądaniu równości praw i równości szans, przy czym równość szans rozumiana była jako wolność wyboru drogi życiowej i pojmowana ściśle for­malnie.We współczesnej burżuazyjnej myśli społecz­nej problematyka równości zajmuje nadal ważne miejsce. Od czasu, kiedy powstała dok­tryna o równości na miarę talentów, zaintere­sowanie równością społeczną przeszło w krajach kapitalistycznych wyraźną ewolucję.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.