LENIN O SPOŁECZEŃSTWIE EGALITARNYM

W marksizmie tradycyjnie niewiele miejsca poświęcano idei równości. Dla Lenina jedyną sensowną wykładnią tej idei było zniesienie klas społecznych, niemniej o równości mówił pisał więcej niż Marks i Engels, dając tym dowód, że realizacja socjalizmu może uwypuk­lić znaczenie kwestii teoretycznie nieistotnych (w tym sensie, że idea równości jest u Marksa Engelsa tylko częścią idei zniesienia klas, a nie odgrywa roli samoistnej).Egalitaryzm występuje u Lenina, tam gdzie wypowiada się on explicite na temat równoś­ci, w kilku powtarzających się kontekstach:krytyka społeczeństwa burżuazyjnegoburżuazyjnej ideologii;rozważania na temat sprawiedliwości spo­łecznej w okresie dyktatury proletariatu;zagadnienia ekonomiczne, a szczególnie dystrybucja dóbr w okresie dyktatury proleta­riatu; wizja komunizmu.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.