KWESTIA RÓWNOŚCI

Dotyczy to także kwestii równości społecznej w przyszłym spo­łeczeństwie. I tak np. Engels pisze: ,’,podział, o  ile rządzą nim względy czysto ekonomiczne, regulowany będzie przez interes produkcji, a produkcji najbardziej sprzyja taki sposób podziału, który wszystkim członkom społe­czeństwa pozwala możliwie wszechstronnie wykształcić, utrzymać i zastosować swoje zdolności”. A więc dążność do niwelacji roz­piętości dochodowych warunkowana będzie nie koncepcją sprawiedliwości, lecz interesem eko­nomicznym społeczeństwa. Wyrównanie sytu­acja życiowych będzie zresztą miało pozytywny wpływ na ludzką psychikę, spotęguje i przy­spieszy przemiany osobowości. Marks np. z aprobatą pisał o zarządzeniu Komuny Pary­skiej, iktóre wprowadzało równowartość pen­sji urzędniczych i robotniczych, upatrując w tym środek zaradczy przeciwko „nieuniknione­mu we wszystkich dotychczasowych państwach przeistoczeniu się państwa, jego organów ze sług społeczeństwa w jego pamów”. Według Engelsa „już to samo stawiało dostateczną za­porę karierowiczostwu i polowaniu na posady”.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.