KULTURA KAPITALISTYCZNA

Lenin zresztą uzasadnia słuszność tego po­stulatu w inny sposób. Zrównanie płac wystę­puje jako jeden z aspektów powszechnegoudziału we władzy. „Władza w ręce mas” dewiza ta miała dla Lenina w roku 1917 (z którego to roku pochodzi) jednoznaczną wy­kładnię: oznaczała faktyczny udział robotni- kow w rządzeniu państwem. Możliwość reali­zacji takiej formy rządów Lenin uzasadniał w sposob następujący: „Kultura kapitalistycz­na stworzyła wielką produkcję, fabryki, ko­leje, pocztę, telefony itd., a na tej podstawie olbrzymia większość funkcji dawnej «władzy państwowej* została tak dalece uproszczona moż e być sprowadzona do takich najpros­tszych czynności rejestracji, zapisywania, ze funkcje te staną się zupełnie dostępne dla wszystkich ludzi umiejących czytać i pi­sać, że funkcje te będzie można całkowicie wykonywać za zwykłą «płacę roboczą robotni­ka*, że można (i należy) pozbawić te funkcje wszelkiego cienia czegoś uprzywilejowanego « zwierzchniczego.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.