KONCEPCJA RZĄDÓW

Wszak koncepcja rządów sprawowanych nie przez ród panujący, lecz przez ludzi pocho­dzących z różnych środowisk, których łączy to, że są filozofami, zaprzeczała średniowiecznej wykładni o boskim pochodzeniu władzy. Kon­cepcja taka otwierała możliwość objęcia wła­dzy jedynie na zasadzie osobistej wartości, nie mierzonej pochodzeniem i wysokością majątku. Z drugiej jednak strony wydaje się, że Pla-

ton — ze swoją koncepcją stabilnego porządku społecznego opartego na trwałym podziale fun­kcji i na przypisaniu człowieka na całe życie do stanu, do jakiego w młodości go przeznaczo­no — nie może być uważany za ojca renesan­sowej idei równości szans.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.