JESZCZE JEDEN FAKT

Jeden jeszcze fakt z okresu wojen chłopskich w Niemczech zasługuje na uwagę — opanowa­nie Monasteru (Westfalia) przez anabaptystów w latach 1534—1535 w drodze wyborów do ra­dy miejskiej i wprowadzenie przez nich komu­nistycznych zasad współżycia w mieście. Pie­niądze, złoto i srebro oddano do wspólnej kasy miejskiej, „właścicieli sklepów skłoniono na­mowami i powoływaniem się na Ewangelię, aby ustąpili ze swych sklepów i porzucili handel i szacherkę. Rzemiosło i rolnictwo szanowano i popierano. Ubodzy otrzymali zasiłek z fundu­szów publicznych. Urządzano wspólne posiłki, okraszane czytaniem Biblii”. Zaprowadzono też w Monasterze wielożeństwo. Kościół i wła­dcy feudalni zgodnie wystąpili zbrojnie prze­ciwko Monasterowi. Kiedy miasto padło, nastą­piło, jak w całych Niemczech, prześladowanie podejrzanych o sympatię dla idei komunisty­cznych.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.