JEDEN Z CELÓW

Jednym z celów stawianych przed społe­czeństwem już w pierwszym etapie po rewo­lucji socjalistycznej była właśnie realizacja rownosci między kobietą i mężczyzną. „Bez wciągnięcia kobiet do samodzielnego udziału nie tylko w życiu politycznym w ogóle, ale również w stałej, powszechnej służbie spo­łecznej me może być mowy nie tylko o socja­lizmie, ale i o pełnej i trwałej demokracji”.Tak pisał Lenin w pierwszej połowie roku 1917, a w roku 1921, po niespełna czterech la­tach’ władzy radzieckiej, reasumował dokona­nia polityki w kwestii kobiecej: „Rewolucja bolszewicka, radziecka, podcina korzenie ucis­ku i nierówności kobiet tak głęboko, jak nie ważyła się ich podciąć żadna partia i żadna re­wolucja w świecie.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.