INSPIRUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ

Działalność Piotra Valdo zainspirowała też w XII wieku ruch humiliatów w miastach lom- bardzkich.6 W organizacji humiliackiej najlicz­niej reprezentowani byli drobni rzemieślnicy, przedstawiciele niższych warstw społeczności miejskich, włącznie z biedotą. Ruch ten kate­gorycznie potępiał zbytek, przepych, życie po­nad codzienne potrzeby. Humiliaci tworzyli domy zakonne żeńskie i męskie, które były swego rodzaju komunami produkcyjnymi. Praca była traktowana przez nich jako bezwzględny obowiązek. Żebraniny nie uprawiali. Chociaż podlegali okresowym prześladowaniom ze stro­ny Kościoła, zostali w końcu zaakceptowani przez episkopat, a ich domy zakonne otrzyma­ły regułę, która była mieszaniną elementów benedyktyńskich i augustiańskich. Humiliaci byli ruchem ubogich typowym dla tego nurtu średniowiecznych herezji, który nie dążył do przemian społecznych ani nie tworzył wizji przyszłego społeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.