INSPIRUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ

Działalność Piotra Valdo zainspirowała też w XII wieku ruch humiliatów w miastach lom- bardzkich.6 W organizacji humiliackiej najlicz­niej reprezentowani byli drobni rzemieślnicy, przedstawiciele niższych warstw społeczności miejskich, włącznie z biedotą. Ruch ten kate­gorycznie potępiał zbytek, przepych, życie po­nad codzienne potrzeby. Humiliaci tworzyli domy zakonne żeńskie i męskie, które były swego rodzaju komunami produkcyjnymi. Praca była traktowana przez nich jako bezwzględny obowiązek. Żebraniny nie uprawiali. Chociaż podlegali okresowym prześladowaniom ze stro­ny Kościoła, zostali w końcu zaakceptowani przez episkopat, a ich domy zakonne otrzyma­ły regułę, która była mieszaniną elementów benedyktyńskich i augustiańskich. Humiliaci byli ruchem ubogich typowym dla tego nurtu średniowiecznych herezji, który nie dążył do przemian społecznych ani nie tworzył wizji przyszłego społeczeństwa.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.