INNY ODŁAM RUCHU

Inny odłam ruchu ubogich stanowili begini. Ruch ten wywodził się z tradycji franciszkań­skich, a zasięgiem swym objął Włochy, połud­niową Francję oraz Katalonię. Powstał w I po­łowie XIV wieku jako odzew na złagodzenie początkowo surowej reguły zakonu franciszka­nów. Rozwijał się przede wszystkim wśród średnich i niższych warstw społecznych, trzon jego stanowili rzemieślnicy. Charakteryzował się on kultem ubóstwa, skrajnego i zdetermino­wanego w obliczu prześladowań ze strony Koś­cioła. Kult ubóstwa legł również u podstaw stworzonej przez beginów jednej z wersji chi- liastycznej utopii. Charakterystyczna dla chilia- stycżnych koncepcji wiara w to, że w nieod­ległej przyszłości nastąpi Sąd Boży, a po nim tysiąclecie Królestwa Bożego na ziemi, łączyła się w poglądach beginów z wiarą, że wówczas idea ubóstwa ostatecznie zatriumfuje, a ludz­kość żyć będzie w warunkach większej równoś­ci.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.