INDYWIDUALIZM

Na tym polega indywidualizm w Marksow­skiej wizji komunizmu. Pociąga to za sobą szereg skutków dla przywidywanej struktury społecznej. Można ją określić jako amorficzną w porównaniu do struktur społecznych współ­cześnie istniejących. Można również przyjąć, ze tak pojęte wspólnoty komunistyczne musiałyby być liczebnie niewielkie — bo tylko w takiej sytuacji możliwe są kontakty bezpośrednie za- pewniające postrzeganie ludzi jako jednostek. Ewentualnie należałoby wyobrazić sobie w ma­sowej wspólnocie komunistycznej jakąś nową formę kontaktów międzyludzkich, która dawa­łaby klucz do postrzegania ludzi jako jednostek, w społeczeństwie masowym bowiem ludzie po­strzegani są przez pełnione role. Nasuwa się kontrargument, że klucz taki potrzebny jest jedynie w społeczeństwie klasowym.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.