IDEALNE SPOŁECZEŃSTWO

Idealne społeczeństwo powinno składać się z gminnych wspólnot, którymi kierować powin­ni najlepsi spośród członków wspólnoty. Po­szczególne wspólnoty powinny łączyć się ze sobą dla współpracy i pomocy wzajemnej. By­łoby to społeczeństwo bezklasowe. Testament Mesliera wywarł dość duży wpływ na myśl komunistyczną, mimo że w całości został opublikowany po raz pierwszy dopiero w drugiej połowie XIX wieku.Drugi z francuskich komunistów utopijnych, Morelly, jest autorem utopii Rozbicie wysp pływających, w której opisał komunistyczne społeczeństwo, oraz Kodeksu Natury, gdzie wy­łożył główne założenia swej teorii społecznej. Morelly uważa, że prawa, których ludzkość powinna przestrzegać, są następujące: „Nic nie będzie w Społeczeństwie do nikogo należało osobiście i nie będzie stanowiło niczyjej wyłą­cznej własności, okrom tego, co jest rzeczywiś­cie używane do zaspokojenia potrzeb, dla przy­jemności lub codziennej pracy.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.