GRECKA FILOZOFIA

Twierdził on, że grecka filozofia odróżniała: „izotimię” — równe znaczenie wszystkich ludzi, „izonomię” — równość wobec prawa, „izogorię” równą wolność słowa i działania polityczne­go, „izokrację” — równość mocy politycznej, „izopsefię” — równe prawo głosu, „izopoliteię” równość w prawach obywatelskich, „izoda- imonię” — równość w dostatku i szczęściu oraz „izomoirię” — równy udział w spółkach wszel­kiego rodzaju.Te rozróżnienia, odnajdywane i dzisiaj w za­sadach życia społecznego, nie muszą jednak całkowicie zaprzeczać tezie, że pojęcie równości było u Greków stosunkowo mało rozwinięte w porównaniu z jego późniejszą ewolucją. Trzy wątki filozofii greckiej zasługują tutaj na uwa­gę.Arystoteles rozróżniał dwa rodzaje równości w społecznym traktowaniu ludzi: równość nu­meryczną, która dawała każdemu te same pra­wa, i równość proporcjonalną, która dawała prawa w zależności od zasług.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.