DOSKONAŁY PRZEWODNIK

Jest natomiast doskonałym przewodnikiem po literaturze dotyczącej problematyki nierów­ności i źródłem informacji o teoriach usiłują­cych wyjaśnić to zjawisko. Dowiadujemy się z niej na przykład, że w 1962 roku 3% ame­rykańskich gospodarstw domowych dysponowa­ło 22% globalnego bogactwa wszystkich rodzin, a 43,9% gospodarstw domowych miało „do podziału” 2% globalnego bogactwa, co daje dość dobre wyobrażenie o skali rozpiętości spo­łecznych w Stanach Zjednoczonych. Możemy się dowiedzieć, jaki procent studiujących sta­nowią kobiety w różnych krajach, poczynając od Polski, a kończąc na Czadzie (w Polsce naj­więcej, w Czadzie najmniej), w jakim kraju wolność prasy jest najmniejsza, a w jakim największa (tylko bliższych danych na temat skonstruowania wskaźnika wolności prasy nie znajdziemy) — wynika z tych danych, że w latach sześćdziesiątych najmniej wolności miała prasa w Algierii i w europejskich państwach socjalistycznych, a największą cieszyła się w Australii.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.