DĄŻENIE DO WOLNOŚCI

Dążenie do wolności i szczęścia przestało być przywilejem najbogatszych:  „arystokratyczne                pojmowanie wolności i szczęścia, połączone z dogmatem, że każdy człowiek ma prawo ułożyć sobie życie, jak mu się podoba, prowadziło stopniowo, lecz niezawodnie do nowoczesnej koncepcji równości szans”.Należałoby tutaj dodać, że ukształtowane w dobie renesansu pojęcie równości szans z pewnością nie było popularne we wszystkich klasach społecznych, że funkcjonowało w sto­sunkowo wąskich kręgach arystokracji i bo­gatego mieszczaństwa, a i to nie we wszystkich: krajach. Odrodzenie bowiem rozwinęło również wątki myśli zasadniczo sprzeczne z ideą rów­ności.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.