DĄŻĄC DO RÓWNOŚCI

Wszy­stko to jest tak przeciwne naturalnemu poczuciu sprawiedliwości, że trzeba użyć siły, by ludzi skłonić do przyjęcia tej zasady”. Dążenie do równości przybiera na sile w miarę jak poszczęgólne społeczeństwa wchodzą na drogę demo­kratycznych przemian, bowiem „szczególnym i dominującym zjawiskiem, jakie wyróżnia epokę demokracji, jest równość możliwości. Główną namiętnością, jaka rządzi ludźmi czasów, jest umiłowanie owej równości .Tocqueville obserwował i analizował przeja­wy równości w społeczeństwie amerykańskim w różnych dziedzinach życia — polityczne], gospodarczej, kulturalnej, obyczajowe], Stwier dził że uczestnictwo na co dzień w wykony­waniu władzy, w podejmowaniu decyzji w ra­mach lokalnej społeczności, jest dla członków społeczeństwa doskonałą szkołą politycznego myślenia; uczy rozumienia koniecznego kom promisu między jednostkowymi czy grupowymi interesami, czyni z nich świadomych obywateli.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.