DALSZA DZIAŁALNOŚĆ

Owen wierzył, że tak zorganizowane wspól­noty ujawnią nową motywację pracy, jaką jest interes ogółu, dzięki czemu w krótkim czasie będą mogły zapewnić dobrobyt wszys­tkim swoim członkom. U podstaw koncepcji wspólnot leżało także przekonanie, że zasadni­czy wpływ na ukształtowanie się nowego czło­wieka o wszechstronnie rozwiniętej osobowoś­ci będzie miało wychowanie. New Harmony przetrwała cztery lata, co nie zniechęciło Owena do dalszej działalności na rzecz przebudowy społeczeństwa. Ze wzglądu na przekonanie, że za wszelką ceną należy uniknąć rewolucji, Owen wkrótce znalazł się na bocznym torze ruchu socjalistycznego i choć długo jeszcze działał z gronem swych zwolen­ników, to jednak dawnej popularności nie od­zyskał. Niemniej jego dorobek myślowy został w niemałej mierze przejęty przez ruch robot­niczy.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.