DALSZA CHARAKTERYSTYKA

W dalszej charakterystyce społeczeństwa ko­munistycznego Marks pisze, że „jest to takie zjednoczenie jednostek (oczywiście, przy zało­żeniu już rozwiniętych sił wytwórczych), które poddaje ich kontroli warunki swobodnego roz­woju i ruchu jednostek, warunki, które dotąd pozostawione były przypadkowi i przeciwsta­wiały się poszczególnym jednostkom jako coś samodzielnego właśnie na skutek ich rozdziele­nia jako jednostek, na skutek ich koniecznego zjednoczenia, które dane było wraz z podziałem pracy, a stało się, na skutek owego rozdzielenia, obcą im więzią”.Kontrola niweczy przypadkowość rozwoju i ruchu jednostek, znosi więc poczucie, jakie poprzednio dane było jednostkom, mianowicie poczucie „usamodzielniania się” warunków, uniezależniania się ich od woli ludzkiej.

Dzień dobry, Jestem właścicielem firmy, prowadzę ja od 10 lat z sukcesem. Moje mikroprzedsiębiorstwo to zarówno forma zarabiania na życie jak i pasja. Na blogu umieszczam wszystkie istotne według mnie informacje o biznesie i księgowości!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.